فرق شبکه های کامپیوتری با سیستم های توزیع

سیستم های شبکه ای :
۱- کامپیوتر های مختلف به یکدیگر متصل شده و هر کدام از آن ها از وجود دیگری با خبر است. یعنی در این نوع سیستم ها کاربران از وجود چندین نوع کامپیوتر با خبر هستند. یعنی سیستم شماره ۱ میتواند به شماره ۲ متصل شده از داده ها استفاده نماید و . . .
۲- در شبکه ها هر یک از سیستم ها کاملا مستقل هستند ، هر کدام سیستم عامل محلی خود را اجرا کرده و داده های خود را دارند و کاربران محلی خود را دارند و . . .
۳- سیستم های کامپیوتری در محیط های همگن و ناهمگن قابل استفاده هستند (محیط همگن:معماری همه سیستم ها یکسان باشد)
۴- دسترسی به سیستم ها بصورت call by address هست و کاربر باید بداند منبعی که نیاز دارد در کدام سیستم قرار دارد و درخواست را به همان سیستم ارسال کند.
۵- کاربران مجبور به کسب اطلاعات و داشتن مهارت در زمینه کار با انواع سرویس ها شبکه ای هستند تا بتوانند با شبکه کار کنند.

سیستم ها توزیع شده :
۱- فقط در محیط های همگن قابل استفاده است.
۲- در این سیستم ها نیز ماشین های مستقل از هم وجود دارند
۳- ویژگی بارز و مهم این نوع سیستم ها این است که شبکه عظیم توزیع شده از دید کاربر پنهان است و کاربر فقط یک دروازه ورودی جهت ارتباط دارد. در واقع همه چیز در نظر کاربر شفاف ( نامرئی) است . کاربر با یک سیستم کار میکند و اساسا نباید متوجه شود که خود این سیستم جهت پاسخگویی به درخواست کاربر در پشت صحنه با شبکه ای از کامپیوتر ها در ارتباط است.
۴- نیازمند یک سیستم عامل خاص است و از برنامه های کاربردی موجود هم نمیتواند استفاده کند
۵- پیاده سازی آن پیچیده است.
۶- دسترسی ها بصورت call by name است و اساسا چون از وجود سیستم های دیگر خبر نداریم ، نیازی به دانستن آدرس نیست.

منبع : آموزش شبکه های کامپیوترونرم افزار |فرق شبکه های کامپیوتری با سیستم های توزیع
برچسب ها : سیستم ,شبکه ,کاربر ,استفاده ,وجود ,همگن ,بصورت call ,قابل استفاده ,سیستم عامل ,کدام سیستم